Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2010-2014

1. Protokół nr I/10 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 01 grudnia 2010 r. PDFProtokół nr I_10 z dnia 01 grudnia 2010 r..pdf

2. Protokół nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 06 grudnia 2010 r. PDFProtokół nr II_10 z dnia 06 grudnia 2010 r..pdf

3. Protokół nr III/10 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2010 r. PDFProtokół nr III_10 z dnia 14 grudnia 2010 r..pdf

4. Protokół nr IV/10 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 grudnia 2010 r. PDFProtokół nr IV_10 z dnia 15 grudnia 2010 r..pdf

5. Protokół nr V/10 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2010 r. PDFProtokół nr V_10 z dnia 30 grudnia 2010 r..pdf

6. Protokół nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 stycznia 2011 r. PDFProtokół nr VI_11 z dnia 07 stycznia 2011 r..pdf

7. Protokół nr VII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 lutego 2011 r. PDFProtokół nr VII_11 z dnia 24 lutego 2011 r..pdf

8. Protokół nr VIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 marca 2011 r. PDFProtokół nr VIII_11 z dnia 31 marca 2011 r..pdf

9. Protokół nr IX/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 kwietnia 2011 r. PDFProtokół nr IX_11 z dnia 29.04.2011 r..pdf

10. Protokół nr X/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. PDFProtokół nr X_11 z dnia 02.06.2011 r..pdf

11. Protokół nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 czerwca 2011 r. PDFProtokół nr XI_11 z dnia 30.06.2011 r..pdf

12. Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. PDFProtokół nr XII_11 z dnia 11.08.2011 r..pdf

13. Protokół nr XIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 sierpnia 2011 r. PDFProtokół nr XIII_11 z dnia 24.08.2011 r..pdf

14. Protokół nr XIV/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 września 2011 r. PDFProtokół nr XIV_11 z dnia 29 września 2011 r..pdf

15. Protokół nr XV/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2011 r. PDFProtokół nr XV_11 z dnia 31.10.2011 r..pdf

16. Protokół nr XVI/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada  2011 r. PDFProtokół nr XVI_11 z dnia 30.11.2011 r..pdf

17. Protokół nr XVII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 r. PDFProtokół nr XVII z dnia 27 grudnia 2011 r..pdf

18. Protokół nr XVIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 grudnia 2011 r. PDFProtokół nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011 r..pdf

19. Protokół nr XIX/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. PDFProtokół nr XIX z dnia 27 stycznia 2012 r..pdf

20. Protokół nr XX/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. PDFProtokół nr XX z dnia 28 marca 2012 r..pdf

21. Protokół nr XXI/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 kwietnia 2012 r. PDFProtokół nr XXI z dnia 19 kwietnia 2012 r..pdf

22. Protokół nr XXII/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 maja 2012 r. PDFProtokół nr XXII z dnia 25 maja 2012 r..pdf

23. Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 2012 r. PDFProtokół nr XXIII_12 z dnia 21 czerwca 2012 r..pdf

24. Protokół nr XXIV/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 czerwca 2012 r. PDFProtokół nr XXIV_12 z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf

25. Protokół nr XXV/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 r. PDFProtokół nr XXV_12 z dnia 30 sierpnia 2012 r..pdf

26. Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. PDFProtokół nr XXVI_12 z dnia 31 października 2012 r..pdf

27. Protokół nr XXVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2012 r. PDFProtokół nr XXVII_12 z dnia 15 listopada 2012 r.pdf

28. Protokół nr XXVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2012 r. PDFProtokół nr XXVIII_12 z dnia 30 listopada 2012 r.pdf

29. Protokół nr XXIX/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. PDFProtokół nr XXIX_12 z dnia 20 grudnia 2012 r.pdf

30. Protokół nr XXX/12 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. PDFProtokół nr XXX_12 z dnia 27 grudnia 2012 r.pdf

31. Protokół nr XXXI/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 stycznia 2013 r. PDFProtokół nr XXXI_13 z dnia 03 stycznia 2013 r.pdf

32. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. PDFProtokół nr XXXII_13 z dnia 24 stycznia 2013 r.pdf

33. Protokół nr XXXIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2013 r. PDFProtokół nr XXXIII_ z dnia 30 stycznia 2013 r.pdf

34. Protokół nr XXXIV/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 lutego 2013 r. PDFProtokół nr XXXIV_13 z dnia 21 lutego 2013 r.pdf

35. Protokół nr XXXV/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 marca 2013 r. PDFProtokół nr XXXV_13 z dnia 27 marca 2013 r.pdfPDFprezentacja_garniec.pdf

36. Protokół nr XXXVI/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 kwietnia 2013 r. PDFProtokół nr XXXVI_13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.pdfPDFprezentacja_OSP.pdf

37. Protokół nr XXXVII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. PDFProtokół nr XXXVII_13 z dnia 23 maja 2013 r..pdf

38. Protokół nr XXXVIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 czerwca 2013 r. PDFProtokół nr XXXVIII_13 z dnia 21 czerwca 2013 r..pdfPDFPREZENTACJA - INWESTYCJE GMINY NOWOGRODZIEC 2012.pdf

39. Protokół nr XXXIX/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 lipca 2013 r. PDFProtokół nr XXXIX_13 z dnia 15 lipca 2013 r..pdf

40.Protokół nr XL/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 r. PDFProtokół nr XL_13 z dnia 30 sierpnia 2013 r..pdf

41. Protokół nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 października 2013 r. PDFProtokół nr XLI_13 z dnia 25 października 2013 r..pdf

42. Protokół nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2013 r. PDFProtokół nr XLII_13 z dnia 15 listopada 2013 r..pdf

43. Protokół nr XLIII/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 13 grudnia  2013 r. PDFProtokół nr XLIII z dnia 13 grudnia 2013 r..pdf

44.Protokół nr XLIV/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2013 r. PDFProtokół nr XLIV_13 z dnia 20 grudnia 2013 r..pdf

45. Protokół nr XLV/13 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2013 r. PDFProtokół nr XLV z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf

46. Protokół nr XLVI/14 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 stycznia 2014 r. PDFProtokół nr XLVI z dnia 31 stycznia 2014 r..pdf

47. Protokół nr XLVII/14 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. PDFProtokół nr XLVII_14 z dnia 28 marca 2014 r..pdf

48. Protokół nr XLVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 kwietnia 2014 r. PDFProtokół nr XLVIII_14 z dnia 22 kwietnia 2014 r..pdf

49. Protokół nr XLIX/14 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 6 czerwca 2014 r. PDFProtokół nr XLIX_14 z dnia 06 czerwca 2014 r..pdf

50. Protokół nr L/14 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 czerwca 2014 r. PDFProtokół nr L_14 z dnia 23 czerwca 2014 r..pdfZIPzałącznik do protoołu L sesji.zip

51. Protokół nr LI/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r. PDFProtokół nr LI_14 z dnia 26 czerwca 2014 r..pdf
52. Protokół nr LII/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2014 r.  PDFProtokół nr LII_14 z dnia 12 sierpnia 2014 r..pdf
PDFzał. nr 4 do protokołu nr LII_14.pdf PDFzał. nr 6 do protokołu nr LII_14.pdf PDFzał. nr 7 do protokołu nr LII_14.pdf

53. Protokól nr LIII/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2014 r. PDFProtokół nr LIII_14 z dnia 19 września 2014 r..pdf
PDFzał. do protokołu nr LIII_14.pdf
54. Protokół nr LIV/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 4 listopada 2014 r. PDFProtokół nr LIV_14 z dnia 4 listopada 2014 r..pdf
PDFZałącznik do protokołu LIV sesji.PDF
55. Protokół nr LIV/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 4 listopada2014 r. PDFProtokół nr LV_14 z dnia 11 listopada 2014 r..pdf
 

Wersja XML