Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej


 

                                                                                                                                         

 Nowogrodziec, dnia 10 czerwca 2014 r.

Zawiadamiam uprzejmie, że dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Temat posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.      Analiza działalności służby zdrowia w mieście i gminie za 2013 rok i plany na 2014 rok.

4.      Sprawy bieżące.

 

Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (parter).

 

                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                          (-) Ryszard Kalus

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2014-06-10

 

 

Wersja XML