Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art.19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

W dniu 18 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu wpłynęła oferta złożona przez Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu pn. „Mikołaj! Zdrowo i Sportowo 2022”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz na stronie internetowej urzędu www.nowogrodziec.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi interesanta oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec tj. w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

    BURMISTRZ
            (-)
Robert Marek Relich

 

Załączniki:

DOCformularz-do-zglaszania-uwag.doc (32,50KB)
PDFOFERTA.pdf (2,35MB)