Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o postępowaniu prowadzonym przez OSP w Nowogrodźcu pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowogrodziec

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowogrodziec. Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie postępowania określonej przez Zamawiającego.

Adres strony postępowania i strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany  i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7abb73f6-3179-4ef1-baac-2fa28c58129d

Wersja XML