Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA L z dnia 14 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała.L.321.22.2022-04-14.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr L_321_22 - imienny wykaz głosowania R.pdf
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała.L.322.22.2022-04-14.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr L_322_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok


PDFUchwała.L.323.22.2022-04-14.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr L_323_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.L.324.22.2022-04-14.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr L_324_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie emisji obligacji


PDFUchwała.L.325.22.2022-04-14.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr L_325_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Nowogrodziec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


 

Wersja XML