Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec


ZIPPDF Nowa Wieś.zip
ZIPPDF Nowogrodziec 243.zip
ZIPPDF Zebrzydowa 836-2.zip

Informacja z dnia 14.03.2022r.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec  informuje, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec”  to 150 000,00zł        

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust.5  ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Gmina Nowogrodziec informuje o nazwach i siedzibach lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscu zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach :

Wykonawca

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

ELEKTROS ENERGETYKA SP. Z O.O. z siedzibą w Bolesławcu

195 385,50 zł

60 miesięcy

MS Team Elektro Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Jaworze

236 741,54 zł

60 miesięcy

EUGENIUSZ STATUCKI USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE z siedzibą w Dalewie

184 052,28 zł

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja XML