Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY

Wydział Spraw Społecznych

 

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY
 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

 

 

- pokój nr 10 ( parter)

tel. 75 7380675

Wymagane dokumenty
 1. Podanie o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub oświadczenie, że jest osobą samotną i nie ma innych osób do pokrywania należności mieszkaniowych.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych.
 4. Zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej.
 5. Oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie został oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.
Opłaty Podania i decyzje w tej sprawie są zwolnione z opłat skarbowych
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi) Niezwłocznie, do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza  Nowogrodźca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241 , poz. 2416 z 2004r. z póź. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich członkom rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238).

informację wytworzył: Teresa Fiałek
za treść odpowiada: Teresa Fiałek
data wytworzenia: 03.11.2003

 

 


 

Wersja XML