Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Nowogrodźcu

PDF1. Bilans jednostki budżetowej - na 31.12.2020 r..pdf
PDF2.Rachunek zysków i strat jednostki - na 31.12.2020 r..pdf
PDF3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - na 31.12.2020 r..pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa - na 31.12.2020 r..pdf

PDFZałącznik - Informacja dodatkowa - Urząd.pdf

Sprawozdanie finansowe -  Gmina i Miasto Nowogrodziec ( z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego)

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego ( organ) - na 31.12.2020 r..pdf

Sprawozdania finansowe łączne  -  Gmina i Miasto Nowogrodziec

PDF1. Bilans jednostki budżetowej (zbiorczo)- na 31.12.2020 r..pdf
PDF2. Rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) - na 31.12.2020 r..pdf
PDF3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) - na 31.12.2020 r..pdf
PDF4. Wyciąg danych zawartych w załaczniku- Informacja dodatkowa - na 31.12.2020 r..pdf

PDFZałącznik -Informacja dodatkowa (zbiorczo).pdf
 

Wersja XML