Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o połączonych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy uprzejmie, że dnia 25 maja 2021 r. o godz. 14:30 odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu Rynek 20.            

 

Przewodniczący

Komisji

(-) Artur Kozioł

 

Przewodniczący

Komisji

(-) Kamil Różnicki

Wersja XML