Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji doraźnej

Zawiadamiam uprzejmie, że dnia 21 października 2019 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu Rynek 20.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Tadeusz Karasiewicz

Wersja XML