Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Zawiadamiam uprzejmie, że dnia 21 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w 2022 roku.
  3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia.

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (II p. nr 30).

 

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                       (-)  Artur Kozioł

Wersja XML