Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 9 grudnia 2022 r.  o godz. 8:30

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LXI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022.559 ze zm.)

 

*****************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 1/1c w N-cu);
  2. w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
  3. w sprawie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych alei drzew uznanych za pomnik przyrody;
  4. w sprawie zmiany składu osobowego komisji;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica;
  6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok.
  1. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live