Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji o środowisku

Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Nowogrodźca jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Nowogrodźca prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Nowogrodziec: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Nowogrod%C5%BAcu

 

Informacje o środowisku są również dostępne pod adresem http://nowogrodziec.pl/index.php/gmina/ochrona-srodowiska

Wersja XML