Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu na rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCuchwała WPF.doc

Objaśnienia  do WPF DOCzałącznik nr 2 - objaśnienia.doc

Wykaz przedsięwzięć do WPF XLSWykaz przedsięwzięć do WPF.xls

 

Uchwała budżetowa na 2017 DOCuchwala_budzetowa 2016.doc

Objaśnienia do uchwały  DOCobjaśnienia.doc

Prognoza wydatków XLSzał. prognoza wyd 2016.xls

Tab. 1 Plan dochodów XLStab. 1 dochody.xls

Tab. 2 Plan wydatków XLStab. 2 wydatki.xls

Tab. 2a Wydatki majątkowe XLStab. 2a majątkowe.xls

Zał. 1 Deficyt XLSzał 1 deficyt.xls

Zał. 2 ,3, 4  GŚO XLSXzał 2 i 3 i 4 -wyodr GFOś przystanki.xlsx

Zał. 5 SGO  XLSzał 5-SGO.xls

Zał. 6 Profilaktyka XLSXzał 6 - profilaktyka.xlsx

Zał. 7 Zadania Zlecone Dochody XLSXzał 7 - dotacje zad zlecone dochody.xlsx

Zał. 7a Zadania Zlecone Wydatki XLSXzał 7 a - dotacje zad zlecone wydatki.xlsx

Zał. 7b Porozumienia dotacje XLSXzał 7 b - dotacje porozumienia.xlsx

Zał. 7c,d Własne dotacje XLSXzał 7 c i d- dotacje własne.xlsx

Zał. 7e Dochody budżetu państwa XLSzał 7 e - dochody budżetu państwa.xls]

Zał. 8, 8a Dotacje XLSXzał 8 i 8 a- dotacje.xlsx

Zał. 9 Subwencja oświaty XLSzał 9 - subwencja ośw..xls

Zał. 10 Fundusz sołecki XLSZał. nr 10 - Fudnd. Sołecki.xls

Wersja XML